www.jeroenvandersande.nl

Welkom op mijn site.
Je vindt hier geen1 links om verder te gaan. Voorheen2 wel, maar nu niet meer.1
Verwacht er sowieso maar niet teveel van, dan kan het ook niet tegenvallen.3

En omdat het anders zo leeg wordt:

Het lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Links

Oké, vooruit, toch maar wat linkjes...

Linux

Bij de Counter al geregistreerd sinds 18 augustus 2002, dus bij deze het certificaat.

Certificaat Linux User #283745

Linux hoort bij mij dus ook op de desktop.
En voor wie het weten wil, mijn voorkeursdistr(o|ibutie) is Debian.

Dag!

Tot slot nog een liedje,5 zonder discussie over de tekst van maat 4.

\version "2.18.2"

#(set! paper-alist (cons '("half a6l" . (cons (* 148 mm) (* 45 mm))) paper-alist))
\paper {
	#(set-paper-size "half a6l")
} 
	
\header { 
	tagline = "" 
}

melody = \relative g' {
	\time 4/4  \key c \major
	g4 e8. d16 c4 g' | a( f) g( e) | f( d) e( c) | d e d r |
	g4 e8. d16 c4 g' | a( f) g( e) | f d e c | d e c r | \bar "|."
}

\score {
	\new Staff { \melody }
}
				

Dag!